ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

Cover of 2475 และ 1 ปี หลังการปฏิวัติ ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

2475 และ 1 ปี หลังการปฏิวัติ ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

2475 and 1 year after the revolution, Thamrongsak Phetlert-anan

 5 / 1
Hits: 1644
Date insert: Thursday, 02 May 2019
Cover of From Japan to Arabia-Ayutthaya's Maritime Relations with Asia

From Japan to Arabia-Ayutthaya's Maritime Relations with Asia

From Japan to Arabia-Maritime Relations with Asia

 5 / 1
Hits: 338
Date insert: Thursday, 02 May 2019
Cover of การค้าทางเรือสำเภาจีน-สยามยุคต้นรัตนโกสินทร์

การค้าทางเรือสำเภาจีน-สยามยุคต้นรัตนโกสินทร์

Trade in Chinese junk boats - Siam, Early Rattanakosin Period

 5 / 1
Hits: 306
Date insert: Thursday, 02 May 2019
Cover of การปกครองแคว้นลาวและแคว้นเขมรของฝรั่งเศส

การปกครองแคว้นลาวและแคว้นเขมรของฝรั่งเศส

The administration of Laos and the Cambodian region of France

 4 / 1
Hits: 291
Date insert: Thursday, 02 May 2019
Cover of การปฏิวัติสยาม พ.ศ.2475

การปฏิวัติสยาม พ.ศ.2475

The Siamese Revolution, 1932

 4 / 1
Hits: 356
Date insert: Thursday, 02 May 2019
Cover of การละเล่นของเด็กภาคกลาง

การละเล่นของเด็กภาคกลาง

Children's play in the central region

 5 / 1
Hits: 243
Date insert: Thursday, 02 May 2019
Cover of การสงครามป้อมค่ายประชิต ปาฐะกถา

การสงครามป้อมค่ายประชิต ปาฐะกถา

War of the Fort, Prachit Patha Camp

 5 / 1
Hits: 249
Date insert: Wednesday, 01 May 2019
Cover of การเคลื่อนไหวของยุวสงฆ์ไทยรุ่นแรก

การเคลื่อนไหวของยุวสงฆ์ไทยรุ่นแรก

The movement of the first generation Thai Buddhist monks

  / 0
Hits: 201
Date insert: Thursday, 02 May 2019
Cover of ขุนนางอยุธยา

ขุนนางอยุธยา

Ayutthaya nobility

 4 / 1
Hits: 305
Date insert: Thursday, 02 May 2019
Cover of ข่าวตอนต้นรัชกาลที่ 3 ตามรายงานราชการอังกฤษ

ข่าวตอนต้นรัชกาลที่ 3 ตามรายงานราชการอังกฤษ

Early news of Rama 3, according to the British government report

  / 0
Hits: 204
Date insert: Wednesday, 01 May 2019
Cover of ความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการระหว่างจีนกับไทย

ความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการระหว่างจีนกับไทย

The relationship between the tribute system between China and Thailand

 5 / 1
Hits: 245
Date insert: Thursday, 02 May 2019
Cover of คุณค่าของจิตรกรรมฝาผนัง

คุณค่าของจิตรกรรมฝาผนัง

The value of the mural

  / 0
Hits: 194
Date insert: Wednesday, 01 May 2019
Cover of คุณค่าของจิตรกรรมฝาผนัง ศาสตราจารย์ ศิลป พีระศรี

คุณค่าของจิตรกรรมฝาผนัง ศาสตราจารย์ ศิลป พีระศรี

Value of mural painting, Professor Silpa Bhirasri

  / 0
Hits: 199
Date insert: Wednesday, 01 May 2019
Cover of จักรวรรดินิยมญี่ปุ่นปัจจุบัน

จักรวรรดินิยมญี่ปุ่นปัจจุบัน

Current Japanese imperialism

  / 0
Hits: 208
Date insert: Thursday, 02 May 2019
Cover of จักรวรรดินิยมญี่ปุ่นปัจจุบันระบบวงไพบูลย์มหาเอเชียบูรพา

จักรวรรดินิยมญี่ปุ่นปัจจุบันระบบวงไพบูลย์มหาเอเชียบูรพา

Japanese imperialism, the current system of the Great Oriental Burapha

 5 / 1
Hits: 218
Date insert: Thursday, 02 May 2019
Cover of จาก 100 ปีร.ศ. 130 ถึง 80 ปีประชาธิปไตย

จาก 100 ปีร.ศ. 130 ถึง 80 ปีประชาธิปไตย

From 100 years to 130 years, democracy

 5 / 1
Hits: 265
Date insert: Wednesday, 01 May 2019
Cover of จารึกพ่อขุนรามคำแหง กับคำอธิบาย

จารึกพ่อขุนรามคำแหง กับคำอธิบาย

King Ramkhamhaeng inscription and description

 3 / 1
Hits: 286
Date insert: Wednesday, 01 May 2019
Cover of จาฤกวัดราชประดิษฐ

จาฤกวัดราชประดิษฐ

Inscription of Wat Ratchapradit

  / 0
Hits: 218
Date insert: Wednesday, 01 May 2019
Cover of ญี่ปุ่นสมัยโชวะ ประวัติศาสตร์บอกเล่าจากพ่อสู่ลูก

ญี่ปุ่นสมัยโชวะ ประวัติศาสตร์บอกเล่าจากพ่อสู่ลูก

Japanese Showa Period History tells from father to child

  / 0
Hits: 247
Date insert: Thursday, 02 May 2019
Cover of ตำนานกรุงเก่า

ตำนานกรุงเก่า

Old city legend

 5 / 1
Hits: 269
Date insert: Wednesday, 01 May 2019
Cover of ตำนานการเกณฑ์ทหาร

ตำนานการเกณฑ์ทหาร

Military Legends

  / 0
Hits: 220
Date insert: Wednesday, 01 May 2019
Cover of ตำนานพระธาตุดอยสุเทพ

ตำนานพระธาตุดอยสุเทพ

Legend of Phra That Doi Suthep

 5 / 1
Hits: 239
Date insert: Wednesday, 01 May 2019
Cover of ตำนานพระพุทธฉาย

ตำนานพระพุทธฉาย

Legend of Buddha

  / 0
Hits: 201
Date insert: Wednesday, 01 May 2019
Cover of ตำนานพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) วัดพระนอนหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ตำนานพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) วัดพระนอนหนองผึ้ง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

Legend of Reclining Buddha (Phra Non), Phra Non Temple, Nong Phueng, Nong Phueng Subdistrict, Saraphi District, Chiang Mai Province

  / 0
Hits: 169
Date insert: Wednesday, 01 May 2019
Cover of ตำนานศุลกากร

ตำนานศุลกากร

Customs legend

  / 0
Hits: 198
Date insert: Thursday, 02 May 2019
Cover of ตำนานเรือรบไทย

ตำนานเรือรบไทย

Thai warship legend

  / 0
Hits: 225
Date insert: Wednesday, 01 May 2019
Cover of ตำราพระโอสถครั้งรัชกาลที่ 2

ตำราพระโอสถครั้งรัชกาลที่ 2

Phra Osot, the reign of King Rama II

  / 0
Hits: 208
Date insert: Wednesday, 01 May 2019
Cover of นครวัด

นครวัด

Angkor wat

 5 / 1
Hits: 298
Date insert: Thursday, 02 May 2019
Cover of นำเที่ยวกรุงเทพฯ ทางโบราณคดี

นำเที่ยวกรุงเทพฯ ทางโบราณคดี

Take an archaeological Bangkok tour

  / 0
Hits: 193
Date insert: Wednesday, 01 May 2019
Cover of ประกาศ การเสด็จประพาศหัวเมืองชายทะเลฝ่ายตวันตก

ประกาศ การเสด็จประพาศหัวเมืองชายทะเลฝ่ายตวันตก

Announcement of His Highness on the coast of the sea

  / 0
Hits: 179
Date insert: Wednesday, 01 May 2019